ČSN EN 29241-3 (833582) Zrušená norma

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje (ISO 9241-3:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29241-3:1993. Pod hlavním názvem "Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály" má ISO 9241 následující části: Část 1: Obecný úvod. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje. Část 4: Požadavky na klávesnice. Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu. Část 6: Požadavky na pracovní prostředí. Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů. Část 8: Požadavky na zobrazení barev. Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic. Část 10: Základní zásady vytváření dialogu. Část 11: Údaje o možnostech využití. Část 12: Zobrazení informací. Část 13: Vedení uživatelů. Část 14: Vedení dialogu s použitím menu. Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků. Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace. Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů. Tato třetí část ISO 9241 stanoví požadavky na uspořádání a hodnocení kvality obrazu jednobarevných a vícebarevných zobrazovacích terminálů. Požadavky jsou uvedeny jako specifikace výkonu. Pro hodnocení konformity se uvádějí zkušební metody a měřicí postupy. Je třeba si uvědomit, že tato doporučení nyní platí při použití znaků latinky, azbuky, řecké abecedy a arabských číslic. Další faktory, které ovlivňují výkon a komfort, jsou kódování, formátování a zobrazení informací. Tyto faktory však, s výjimkou zrakových hledisek, nejsou předmětem této části ISO 9241. Tato část platí pro ergonomické uspořádání elektronických displejů pro kancelářské práce. Kancelářské práce zahrnují činnosti jako vstup údajů, zpracování textů a interaktivní dotazy. Tato část neuvádí doporučení pro jiná speciální použití jako např. konstruování s podporou počítače nebo řízení technologických procesů. Doporučení k takovým aplikacím budou vydána samostatně. ČSN EN 29241-3 (83 3582) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN EN 29241-3 (833582)
Katalogové číslo 18235
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963182353
Změny a opravy A1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 9241-302 (833582), ČSN EN ISO 9241-303 (833582), ČSN EN ISO 9241-304 (833582), ČSN EN ISO 9241-305 (833582), ČSN EN ISO 9241-307 (833582)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29241-2 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

foo