ČSN 73 0873 (730873) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. Platí pro provozní kontrolu a údržbu zařízení pro zásobování požární vodou (viz kap. 9). Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky na zásobování požární vodou, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Zásobování požární vodou stabilních hasicích zařízení se řeší podle předpisů platných pro tato zařízení. Obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Základní ustanovení, kap. 4 Vnější odběrní místa, kap. 5 Vnitřní odběrní místa, kap. 6 Čerpací stanice, kap. 7 Příjezdy, přístupy, označování, kap. 8 Zkoušení a předání do provozu, kap. 9 Provozní kontroly. ČSN 73 0873 byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 73 0873 z 29.4.1986.

Označení ČSN 73 0873 (730873)
Katalogové číslo 18197
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963181974
Změny a opravy opr. 2.96
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN 73 0873 (730873)
Tato norma nahradila ČSN 73 0873 (730873) z února 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 73
  • ČSN 730873
  • ČSN 73 08 73 : 1995
  • ČSN 730873:1995
  • ČSN 73 0873:1995