ČSN EN 725-3 (727517) Zrušená norma

Speciální technická keramika. Zkušební metody pro keramické prášky. Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích extrakcí nosným plynem za horka

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato třetí část normy je identická s EN 725-3:1994. EN 725 obsahuje tyto části: 1 - Stanovení nečistot v prášku oxidu hlinitého, 2 - Stanovení obsahu kyslíku v neoxidovaných prášcích, 3 - Stanovení obsahu kyslíku v neoxidovaných prášcích extrakcí nosným plynem za horka, 4 - Stanovení obsahu kyslíku v prášku nitridu hlinitého rentgenovou fluorescenční analýzou, 5 - Stanovení rozdělení velikosti částic, 6 - Stanovení měrného povrchu, 7 - Stanovení skutečné (absolutní) hustoty, 8 - Stanovení sypné hustoty po setřesení, 9 - Stanovení sypné hustoty, 10 - Stanovení zhutňovacích vlastností a 11 - Stanovení zhutňovacích poměrů při slinování. Tato třetí část normy EN obsahuje postupy ke stanovení obsahu kyslíku v neoxidovaných prášcích extrakcí nosným plynem za horka a je použitelná při obsahu 02 < 3%. ČSN EN 725-3 (72 7517) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN EN 725-3 (727517)
Katalogové číslo 18144
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963181448
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN 725-3 (727522)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 725-1 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

ČSN EN 725-10 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

ČSN EN 725-11 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

ČSN EN 725-12 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 12: Chemická analýza oxidu zirkonia

ČSN EN 725-2 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

ČSN EN 725-4 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF)

ČSN EN 725-3 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

ČSN EN 725-5 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic