ČSN EN 61027 (368830) Zrušená norma

Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61027:1993. Účelem normy je zajistit, aby se měření provedená za srovnatelných podmínek různými přístroji, které odpovídají této normě, shodovala. Záměrem této normy není omezit vývoj nebo zabránit využití nových vlastností ani odradit od inovačních postupů. Pro účely této normy se musí používat definice, z nichž následující vyjímáme: Čl.3.1 Impedance/admitance lidského ucha: V rozsahu celé normy je termín impedance/admitance lidského ucha používán jako všeobecný termín zahrnující všechny aspekty akustické impedance/admitance lidského ucha s výjimkou případů, kdy se vztahuje na odvozené termíny. Čl.3.2 Akustická impedance: Na dané ploše komplexní poměr akustického tlaku, zprůměrovaný po ploše, k akustické objemové rychlosti na této ploše. Symbol je Za a jednotkou je pascal sekunda na metr krychlový (Pa.s.m-3). Měřenou veličinou je zpravidla modul. Čl.3.5 Akustická admitance: Na dané ploše převratná veličina k akustické impedanci na stejné ploše. Symbol je Ya a jednotkou je metr krychlový na pascal sekundu (Pa.s.m-3). Akustická admitance na dané ploše je komplexní poměr akustické objemové rychlosti na této ploše k akustickému tlaku, zprůměrovanému po ploše. Měřenou veličinou je zprvidla modul. Jsou zejména normalizovány vlastnosti určené výrobcem (kap. 4), technické požadavky na přístroje pro měření (kap. 5), metody zkoušek provozních vlastností (kap. 6) a další. V informativní příloze A jsou uvedeny jednotky a další názvy. ČSN EN 61027 (36 8830) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN EN 61027 (368830)
Katalogové číslo 17912
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963179124
Změny a opravy Z1 9.05t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
a nahrazena ČSN EN 60645-5 (368811)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)