ČSN IEC 942 (368822) Zrušená norma

Akustické kalibrátory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 942:1988 a zavádí HD 556 S1:1991, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 942:1988. Norma stanoví požadavky na činnost pro tři třídy akustických kalibrátorů: třídu 0, třídu 1 a třídu 2, podle klesajícího stupně přesnosti za stanovených podmínek. Přístroje určené pro použití pouze v omezeném rozsahu podmínek prostředí jsou odlišeny značením "L". Poznámka: Výraz "třída" značí stupeň přesnosti akustického kalibrátoru a je shodný s výrazem "třída" použitým v normě IEC 651. Tato norma se netýká metod kalibrace samotného akustického kalibrátoru ani měřicího zařízení nebo soustavy, se kterou může být akustický kalibrátor použit. Stručná norma obsahuje následující kapitoly: kap. 2 Definice, kap. 3 Požadavky, kap. 4 Značení a návod k použití. ČSN IEC 942 (36 8822) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN IEC 942 (368822)
Katalogové číslo 17887
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963178875
Norma byla zrušena k 1. 5. 1999
a nahrazena ČSN EN 60942 (368822)