ČSN IEC 1000-1-1 (333431)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

ČSN IEC 1000-1-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-1-1:1992. Popisuje a interpretuje různé termíny zásadně významné pro koncipování a praktické použití při navrhování a vyhodnocování elektromagneticky kompatibilních systémů. Dále je pozornost věnována rozlišování mezi zkouškami elektromagnetické kompatibility (EMC) prováděnými normalizovanými soupravami a zkouškami, které jsou prováděny v místě instalace přístroje (zařízení nebo systému) (zkoušky na místě). Termíny a jejich definice jsou uvedeny v kapitole 2, která odkazuje na kapitolu 161 IEV [1]. Použití termínů je psáno v kapitole 3 a interpretace jejich definic je uvedena v přílohách. ČSN IEC 1000-1-1 (33 3431) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN IEC 1000-1-1 (333431)
Katalogové číslo 17817
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963178172
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 1000-2-1 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

ČSN IEC 1000-2-3 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

ČSN IEC 1000-2-6 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů

ČSN IEC 61000-3-4 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A