ČSN ISO 6570-2 (385575) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků. Část 2: Vážková metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6570-2:1984. Tato druhá část ISO 6570 specifikuje vážkovou metodu stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků v zemním plynu. Vážení se provádí manuálně, ale automatické vážení může být rovněž použito za předpokladu, že neovlivní přesnost stanovení. Princip a obecné požadavky metod stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků jsou popsány v ISO 6570/1. Alternativní objemová metoda stanovení kondenzujících uhlovodíků je popsána v ISO 6570/3. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6570-2 (38 5575) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN ISO 6570-2 (385575)
Katalogové číslo 17673
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963176734
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 6570 (385575)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6570 (385575)
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda