ČSN ISO 6570-3 (385575) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků. Část 3: Objemová metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6570-3:1984. Tato třetí část ISO 6570 specifikuje objemovou metodu stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků v zemním plynu. Tato metoda umožňuje současné stanovení množství vody kondenzující při podmínkách stanovení. Princip a obecné požadavky na metody stanovení obsahu kondenzujích uhlovodíků jsou uvedeny v ISO 6570/1. Alternativní vážková metoda stanovení kondenzujících uhlovodíků je uvedena v ISO 6570/2. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6570-3 (38 5575) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN ISO 6570-3 (385575)
Katalogové číslo 17658
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963176581
Norma byla zrušena k 1. 6. 1999

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6570 (385575)
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda