ČSN ISO 6570-1 (385575) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků. Část 1: Princip a obecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6570-1:1983. Tato první část ISO 6570 popisuje principy a obecné požadavky pro metody stanovení kondenzujících uhlovodíků v zemním plynu nebo v podobném plynu při daném tlaku a teplotě. Metody jsou podrobněji popsány v dalších dvou částech normy: vážková metoda v ČSN ISO 6570-2 a objemová metoda v ČSN ISO 6570-3. Normalizována je podstata zkoušky takto: "Stanovení množství kondenzátu, který může vniknout při tlaku (p) a teplotě (T) průchodem reprezentativního vzorku plynu aparaturou, která je nejprve natlakována na tlak (p) a potom ochlazena na teplotu (T). Vzniklá kapalina se separuje z proudu plynu a shromažďuje, množství kapaliny se stanoví vážením nebo měřením objemu, a rovněž se měří celkový objem plynu. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6570-1 (38 5575) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN ISO 6570-1 (385575)
Katalogové číslo 17600
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963176000
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 6570 (385575)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6570 (385575)
Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda