ČSN EN 302-1 (668531) Zrušená norma

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN 302-1:1992. Ostatní zkušební postupy pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce jsou uvedeny v: EN 302: Část 2: - Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup). EN 302: Část 3: - Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu. EN 302: Část 4: - Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost. Popisuje metodu stanovení podélné smykové pevnosti lepených spojů na přeplátovaných zkušebních tělesech z buku (Fagus sylvatica L.) Je vhodná pro následující použití: a) k zatřídění lepidla do jednoho z typů, uvedených v EN 301; b) ke stanovení použitelnosti a jakosti lepidel pro nosné dřevěné konstrukce; c) k porovnání pevností slepů s tenkými a silnými vrstvami lepidla. Metoda je vhodná především ke stanovení pevnostních charakteristik pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce v souvislosti s jejich vhodností použití v daných klimatických podmínkách. Metoda není vhodná pro získávání konstrukčních dat a nereprezentuje chování lepených stavebních konstrukcí při použití. Nelze ji použít ke stanovení vhodnosti lepidel pro výrobu dílců ze dřeva. ČSN EN 302-1 (66 8531) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN EN 302-1 (668531)
Katalogové číslo 17553
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963175539
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 302-1 (668531)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 302-2 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

ČSN EN 302-3 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN EN 302-4 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

ČSN EN 302-5 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

ČSN EN 302-6 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 302-7 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

ČSN EN 302-8 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku