TNV 75 0211 (750211) Aktuální vydání

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 0211 (750211)
Katalogové číslo 165148
Cena 538 Kč538
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 0211 (750211) z srpna 2000

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 5950 (755950)
Provozní řád vodovodu

TNV 75 0951 (750951)
Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech

TNV 75 5922 (755922)
Provoz a údržba potrubí vodovodů

TNV 75 5910 (755910)
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

TNV 75 0230 (750230)
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo