ČSN ISO 3696 (684051)

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3696:1987. Určuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro tři stupně jakosti vody pro laboratorní účely k rozboru anorganických chemikálií. Není vhodná pro vodu pro organické stopové rozbory, vodu k rozboru povrchově aktivních činidel nebo pro vodu k biologickým či lékařským rozborům. Poznámka: Pro některé účely (např. pro určité analytické metody nebo pro zkušební metody, ve kterých se vyžaduje sterilní voda neobsahující pyrogen nebo mající určené povrchové napětí) jsou nutné ještě doplňkové zkušební metody a další čištění nebo jiná úprava. Tato norma rozlišuje v kapitole 3 - Klasifikace, celkem tři stupně jakosti vody následovně: 1. stupeň jakosti: Bez rozpuštěných nebo koloidních anorganických a organických nečistot.2. stupeň jakosti: Velmi málo anorganických, organických nebo koloidních nečistot. 3. stupeň jakosti: Vhodná pro většinu laboratorních prací mokrou cestou a přípravu roztoku činidel. Největší část norma je věnována metodám zkoušení ( kap. 7). Tato kapitola má tuto úvodní část: " Je nutné, aby stanovení, uvedená v této kapitole byla provedena v bezprašném, čistém prostředí a vhodná bezpečnostní opatření zabránila jakémukoliv znečištění vzorku a zkušebních vzorků." ČSN ISO 3696 (68 4051 ) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 3696 (684051)
Katalogové číslo 16429
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164298
Změny a opravy Z1 11.95t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)