1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 45 - HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY

Zobrazit obsah třídy 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13702 (450010) - únor 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-1 (450020) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 030 Kč

ČSN EN ISO 13628-10 (450020) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-11 (450020) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 710 Kč

ČSN EN ISO 13628-15 (450020) - únor 2012

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-2 (450020) - leden 2007 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 13628-3 (450020) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 3: Průtokové potrubní (TFL) systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-4 (450020) - květen 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 906 Kč

ČSN EN ISO 13628-5 (450020) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 13628-6 (450020) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 13628-7 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN ISO 13628-8 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-9 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13534 (450021) - červenec 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Inspekce, údržba, opravy a výroba těžebních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13624-1 (450021) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 13535 (450022) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13703 (450023) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14161 +A1 (450024) - prosinec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 14163 (450024) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 21329 (450024) - březen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 14723 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16440 (450025) - červen 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16708 (450025) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19345-2 (450025) - prosinec 2019

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025) - duben 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17776 (450026) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 20074 (450026) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - leden 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - květen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - červen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - červenec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - únor 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - září 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19901-6 (450027) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 290 Kč

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - listopad 2013 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19901-9 (450027) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - květen 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

4 290 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 700 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - prosinec 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - srpen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Prostředí plovoucí jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - březen 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN ISO 13625 (450028) - červen 2003

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 27627 (450028) - září 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - prosinec 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15547-1 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15547-2 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13705 (450031) - červenec 2013 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 950 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13704 (450034) - červen 2008

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN ISO 13678 (450035) - červen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15544 (450036) - srpen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12211 (450037) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12212 (450038) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 28300 (450042) - leden 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - prosinec 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23936-2 (450043) - květen 2012

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16961 (450044) - únor 2016

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18797-1 (450045) - březen 2018

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19277 (450046) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15663-1 (450050) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23251 (450051) - březen 2021 nové vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - květen 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - květen 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením

550 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.20t

1 135 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - červenec 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 18796-1 (450061) - duben 2021

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15138 (450641) - leden 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 14998 (450642) - leden 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CEN ISO/TS 16530-2 (450651) - červenec 2016

Integrita sondy - Část 2: Integrita sondy pro provozní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 16530-1 (450651) - září 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Integrita sondy - Část 1: Řízení životního cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10427-1 (451110) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Centrátory pažnic - Část 1: Požadavky na centrátory pažnic s výkyvnou pružinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10427-2 (451110) - listopad 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 2: Umístění centrátoru a zkoušení uzavíracích manžet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10427-3 (451110) - duben 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 3: Provozní zkoušení plovoucích zařízení pro cementaci vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - březen 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10405 (451112) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Údržba a použití pažení a potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19903 (451113) - duben 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10432 (451210) - červen 2005 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Výstroj pojistných ventilů v zemním provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14310 (451211) - květen 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Utěsňovací zařízení a mechanické můstky v sondě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16070 (451212) - červen 2006 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Uzamykací plášť a usazovací vsuvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10438-1 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10438-2 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10438-3 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10438-4 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10417 (451214) - prosinec 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21457 (451215) - únor 2011

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výběr materiálů a ochrana proti korozi pro ropné a plynové produkční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12736 (451216) - červenec 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Mokré tepelné izolační nátěry potrubí, proudnic, zařízení a podmořských konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17945 (451217) - říjen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kovové materiály odolné sulfidovému napěťovému praskání v korozivním prostředí při rafinaci ropy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - květen 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 200 Kč

ČSN EN ISO 20312 (451221) - květen 2012

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provozní limity pro vrtací řetězy ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13626 (451229) - duben 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Vrtné konstrukce a konstrukce pro obsluhu vrtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13533 (451230) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro vrtání a těžbu - Provrtávací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10407-2 (451240) - květen 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 770 Kč

ČSN EN ISO 10440-1 (451310) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 1: Provozní kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10440-2 (451310) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 2: Plnicí vzduchové kompresory (bezolejové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13631 (451311) - duben 2003

Naftový a plynárenský průmysl - Blokové pístové plynové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10439-1 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10439-2 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 2: Neintegrované převodovky odstředivých a axiálních kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10439-3 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10439-4 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 4: Expandér-kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10442 (451313) - červen 2003

Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10437 (451314) - prosinec 2003

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15136-1 (451320) - duben 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolání vztlakové síly - Část 1: Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15136-2 (451320) - listopad 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolávání vztlakové síly - Část 2: Povrchově řízené systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17824 (451321) - únor 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10424-1 (451330) - únor 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 1: Součásti rotační vrtné tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10424-2 (451330) - duben 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Spojování a kalibrování rotačních osazených závitových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 17078-1 (451331) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 17078-2 (451331) - květen 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN ISO 17078-3 (451331) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17078-4 (451331) - září 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 28781 (451332) - únor 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13354 (451333) - říjen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Podpovrchové plynové přepínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15551-1 (451334) - listopad 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 18647 (451335) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - červenec 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN ISO 13085 (451391) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - září 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - září 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - květen 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - duben 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - březen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - květen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 14691 (451396) - červenec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - prosinec 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - únor 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15463 (451399) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN ISO 13500 (451400) - květen 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.10t, A1 5.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 130 Kč

ČSN EN ISO 14693 (451401) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - květen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13503-2 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - červen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13503-4 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13503-5 (451402) - leden 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13503-6 (451402) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13501 (451403) - listopad 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10414-1 (451404) - červenec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10414-2 (451404) - listopad 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 2: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 10416 (451405) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 17348 (451406) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17349 (451407) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10441 (451410) - září 2007 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - září 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely

770 Kč

ČSN EN ISO 3977-5 (451500) - srpen 2003

Plynové turbíny - Dodávání - Část 5: Využití v naftovém a plynárenském průmyslu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10855-1 (451510) - leden 2019

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 1: Návrh, výroba a označování kontejnerů na moři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10855-2 (451510) - leden 2019

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10855-3 (451510) - leden 2019

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15761 (451610) - březen 2021 nové vydání

Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - leden 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14870-2 (451620) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14870-3 (451620) - srpen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 3: Příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14224 (451630) - březen 2017 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN ISO 25457 (451640) - červenec 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené všeobecně pro rafinérské a petrochemické provozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27469 (451650) - únor 2012

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17781 (451651) - září 2018

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro kontrolu kvality mikrostruktury feritických/austenitických (duplexních) korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - červenec 2013

Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

981 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 29001 (452001) - prosinec 2020

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - červen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19008 (453000) - září 2018

Systém kódování standardních nákladů pro zařízení na výrobu a zpracování ropy a plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17782 (453001) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20321 (453002) - září 2020

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Výtahy s pohonem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 35101 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Pracovní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 35103 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Monitorování životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 35104 (453101) - duben 2021

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Management aktivit v ledových podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 35106 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Údaje o metoceanu, ledu a mořském dně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 35105 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Požadavky na materiál pro arktické operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16808 (454001) - únor 2021

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Ruční výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč