Třída 4514 - Chytací nářadí a nástroje a speciální nářadí

Zobrazit obsah třídy 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13500 (451400) - květen 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.10t, A1 5.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 130 Kč

ČSN EN ISO 14693 (451401) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - květen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13503-2 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - červen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13503-4 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13503-5 (451402) - leden 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13503-6 (451402) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13501 (451403) - listopad 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10414-1 (451404) - červenec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10414-2 (451404) - listopad 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 2: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 10416 (451405) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 17348 (451406) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17349 (451407) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10441 (451410) - září 2007 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - září 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely

770 Kč