1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 4500 - Hlubinné vrtání a těžba nafty, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13702 (450010) - únor 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-1 (450020) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 030 Kč

ČSN EN ISO 13628-10 (450020) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-11 (450020) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 710 Kč

ČSN EN ISO 13628-15 (450020) - únor 2012

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-2 (450020) - leden 2007 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 13628-3 (450020) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 3: Průtokové potrubní (TFL) systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-4 (450020) - květen 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 906 Kč

ČSN EN ISO 13628-5 (450020) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 13628-6 (450020) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 13628-7 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN ISO 13628-8 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-9 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13534 (450021) - červenec 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Inspekce, údržba, opravy a výroba těžebních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13624-1 (450021) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 13535 (450022) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13703 (450023) - srpen 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14161 +A1 (450024) - prosinec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 14163 (450024) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 21329 (450024) - březen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 14723 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16440 (450025) - červen 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16708 (450025) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19345-2 (450025) - prosinec 2019

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025) - duben 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17776 (450026) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 20074 (450026) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - leden 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - květen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - červen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - červenec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - únor 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - září 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19901-6 (450027) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 290 Kč

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - listopad 2013 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19901-9 (450027) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - květen 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

4 290 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 700 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - prosinec 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - srpen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Prostředí plovoucí jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - březen 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN ISO 13625 (450028) - červen 2003

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 27627 (450028) - září 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - prosinec 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15547-1 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15547-2 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13705 (450031) - červenec 2013 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 950 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - červen 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13704 (450034) - červen 2008

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN ISO 13678 (450035) - červen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15544 (450036) - srpen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12211 (450037) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12212 (450038) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 28300 (450042) - leden 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - prosinec 2009

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23936-2 (450043) - květen 2012

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16961 (450044) - únor 2016

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18797-1 (450045) - březen 2018

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19277 (450046) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15663-1 (450050) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23251 (450051) - březen 2021 nové vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - květen 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - květen 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením

550 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.20t

1 135 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - červenec 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 18796-1 (450061) - duben 2021

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč