Třída 4513 - Těžní nářadí

Zobrazit obsah třídy 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10440-1 (451310) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 1: Provozní kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10440-2 (451310) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 2: Plnicí vzduchové kompresory (bezolejové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13631 (451311) - duben 2003

Naftový a plynárenský průmysl - Blokové pístové plynové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10439-1 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10439-2 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 2: Neintegrované převodovky odstředivých a axiálních kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10439-3 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10439-4 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 4: Expandér-kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10442 (451313) - červen 2003

Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10437 (451314) - prosinec 2003

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15136-1 (451320) - duben 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolání vztlakové síly - Část 1: Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15136-2 (451320) - listopad 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolávání vztlakové síly - Část 2: Povrchově řízené systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17824 (451321) - únor 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10424-1 (451330) - únor 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 1: Součásti rotační vrtné tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10424-2 (451330) - duben 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Spojování a kalibrování rotačních osazených závitových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 17078-1 (451331) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 17078-2 (451331) - květen 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN ISO 17078-3 (451331) - prosinec 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17078-4 (451331) - září 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 28781 (451332) - únor 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13354 (451333) - říjen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Podpovrchové plynové přepínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15551-1 (451334) - listopad 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 18647 (451335) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - červenec 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN ISO 13085 (451391) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - září 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - září 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - květen 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - duben 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - březen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - květen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 14691 (451396) - červenec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - prosinec 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - únor 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15463 (451399) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč