ČSN (normy i změny) z dubna 1989

zobrazit normy po skupinách

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 6651 (136651) - duben 1989

Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.98t

475 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0461 (200461) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro soustružení. Řady velikostí

230 Kč

ČSN 20 0462 (200462) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro vrtání a vyvrtávání. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0463 (200463) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro frézování. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0464 (200464) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro hoblování a obrážení. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0465 (200465) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Protahovací stroje poloautomatické. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0466 (200466) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro broušení. Řady velikostí

125 Kč

ČSN 20 0467 (200467) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje na ozubení. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0468 (200468) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje na závity. Řady velikostí

32 Kč

ČSN 20 0469 (200469) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro rozřezávání. Řady velikostí

32 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0304 (210304) - duben 1989

Tvářecí stroje. Vodorovné kovací lisy se svislou dělicí plochou zápustek. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0605 (210605) - duben 1989

Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru

65 Kč

ČSN 21 0715 (210715) - duben 1989

Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9346 (269346) - duben 1989

Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0140-1/změna Za (270140) - duben 1989

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 0140-2/změna Za (270140) - duben 1989

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Bezpečné vzdálenosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 0140-3/změna Za (270140) - duben 1989

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Označování, tabulky, nápisy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 0140-4/změna Za (270140) - duben 1989

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Hlavní konstrukční části

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 0140-5/změna Za (270140) - duben 1989

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Přístupy a stanoviště obsluhy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 0140-6/změna Za (270140) - duben 1989

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Bezpečnostní zařízení a vybavení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 4721/změna Zb (364721) - duben 1989

Clony hloubkově rentgenových zdravotnických přístrojů. Základní rozměry. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0646-1 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0646-10 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení niklu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0646-2 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-3 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení manganu metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0646-4 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-5 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení křemíku metodou vážkovou

65 Kč

ČSN 42 0646-6 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0646-7 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-8 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-9 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-1 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení molybdenu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-10 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0647-11 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení manganu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0647-12 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení arsenu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0647-13 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mechanických nečistot metodou vážkovou

65 Kč

ČSN 42 0647-14 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0647-15 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidačního čísla

65 Kč

ČSN 42 0647-2 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0647-3 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0647-4 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení niklu metodami atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-5 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidu křemičitého metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0647-6 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení olova metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-7 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-8 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-9 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 1304 (421304) - duben 1989

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Označování

125 Kč

ČSN 42 5526 (425526) - duben 1989

Hutnictví železa. Široká ocel válcovaná za tepla z ocelí tříd 12 až 16 a 19 vysoké přesnosti. Rozměry

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1304 (441304) - duben 1989

Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.91, Z2 3.92t

355 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 2691/změna Za (562691) - duben 1989

Cukrářské výrobky. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 2770/změna Zb (562770) - duben 1989

Trvanlivé pečivo. Kmenová norma

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1415 (621415) - duben 1989

Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6845/změna Za (656845) - duben 1989

Transformátorový olej

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1010 (721010) - duben 1989

Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0030/změna Za (730030) - duben 1989

Písemné značky veličin pro navrhování staveb

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 3011/změna Zc (803011) - duben 1989

Hedvábnické tkaniny. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 80 5009 (805009) - duben 1989

Názvosloví pletenin. Typy a vzory

190 Kč

99 Metrologie

ČSN 99 4441 (994441) - duben 1989

Vnikací tělesa na měření tvrdosti kovů. Sekundární etalony a provozní měřidla. Všeobecné technické požadavky

190 Kč