ČSN 33 2165 (332165) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn

ČSN 33 2165 Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování a stavbu ocelových izolovaných potrubí, uložených v zemi v blízkosti venkovních trojfázových vedení a elektrických stanic vvn a zvn a pro projektování a stavbu venkovních trojfázových vedení a elektrických stanic vvn a zvn v blízkosti ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi. Rozsáhlá norma (35 stran) obsahuje požadavky na volbu trasy, meze nebezpečných vlivů, jejich výpočet a konečně ochranná opatření obecně a zvlášť při montáži. V přílohách jsou příklady některých výpočtů. ČSN 33 2165 byla schválena 6.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1990. Nahradila návrh ČSN 33 2165 z roku 1983.

Označení ČSN 33 2165 (332165)
Katalogové číslo 23358
Cena 350 Kč350
Datum schválení 6. 4. 1989
Datum účinnosti 1. 3. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A5
EAN kód 8590963233581
Změny a opravy Z1 10.12t
Norma byla zrušena k 24. 10. 2014
a nahrazena ČSN EN 50443 (332165)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 21 65
  • ČSN 332165
  • ČSN 33 21 65 : 1989
  • ČSN 332165:1989
  • ČSN 33 2165:1989