ČSN 47 0139 (470139) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Zkoušení strojů pro meziřádkovou kultivaci brambor

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí spolu s ČSN 47 0125 pro zkoušení strojů pro meziřádkovou kultivaci brambor. Neplatí pro zkoušení nářadí malé mechanizace. Je normalizováno pět druhů zkoušek (a - e). Poslední normalizovaná zkouška je stanovení ukazatelů bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí, hygieny práce a požární ochrany. Bohužel se v podstatě jen odkazuje na ČSN 47 0132 a vyhlášku FMD č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. ČSN 47 0139 byla schválena 6.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1989. Nahradila ČSN 47 0139 z 10.12.1969.

Označení ČSN 47 0139 (470139)
Katalogové číslo 29135
Cena 125 Kč125
Datum schválení 6. 4. 1989
Datum účinnosti 1. 12. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963291352
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 39
  • ČSN 470139
  • ČSN 47 01 39 : 1989
  • ČSN 470139:1989
  • ČSN 47 0139:1989