ČSN (normy i změny) ze srpna 1986

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1104/změna Zd (021104) - srpen 1986

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem

32 Kč

ČSN 02 1105/změna Zd (021105) - srpen 1986

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se zářezem

32 Kč

ČSN 02 1111/změna Zc (021111) - srpen 1986

Lícované šrouby s dlouhým závitem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1112/změna Zc (021112) - srpen 1986

Lícované šrouby s krátkým závitem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1128 (021128) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě

125 Kč

ČSN 02 1130 (021130) - srpen 1986

Šrouby s malou válcovou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1135 (021135) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou čočkovitou

125 Kč

ČSN 02 1146 (021146) - srpen 1986

Šrouby s půlkulovou hlavou

125 Kč

ČSN 02 1411/změna Zb (021411) - srpen 1986

Korunové matice

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1412/změna Zd (021412) - srpen 1986

Korunové matice nízké

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1810/změna Za (021810) - srpen 1986

Skrutky do dreva (vruty) so šesťhrannou hlavou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN 22 6002 (226002) - srpen 1986

Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.89t

262 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9017 (269017) - srpen 1986

Skladování. Názvosloví ploch a prostorů

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 1333 (421333) - srpen 1986

Anody z kadmia. Technické dodací předpisy

65 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 3006 (623006) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích

125 Kč

ČSN 62 3008 (623008) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 62 3009 (623009) - srpen 1986

Přírodní kaučuk v blocích. Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1213 (721213) - srpen 1986

Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.89t, Z2 11.92t

129 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2401 (732401) - srpen 1986

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t

892 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0840 (770840) - srpen 1986

Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0844 (770844) - srpen 1986

Stanovení smývatelnosti etiket

125 Kč

ČSN 77 0845 (770845) - srpen 1986

Stanovení zasychací doby obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0846 (770846) - srpen 1986

Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0847 (770847) - srpen 1986

Stanovení aplikační teploty tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0848 (770848) - srpen 1986

Stanovení klimatické odolnosti obalových lepidel ve slepu

125 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0801 (910801) - srpen 1986

Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky

65 Kč