ČSN (normy i změny) z března 1986

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 2805 (012805) - březen 1986

Referenčné materiály. Metoda stanovenia homogénnosti disperzných referenčných materiálov

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3203/změna Za (023203) - březen 1986

Článkové vysokopevnostní řetězy pro důlní zařízení. Metody zkoušení

32 Kč

ČSN 02 3230/změna Za (023230) - březen 1986

Svařované řetězy. Závěsné vázací řetězy zkoušené, jakosti 24

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 3235/změna Za (023235) - březen 1986

Svařované řetězy. Nekonečné vázací řetězy zkoušené, jakost 24. Rozměry a technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8162 (038162) - březen 1986

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0502 (220502) - březen 1986

Staviteľné držiaky s vymeniteľnými reznými doštičkami. Technické požiadavky

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 7202 (247202) - březen 1986

Číslicovo riadené obrábacie stroje. Nastaviteľné valcové stopky a nastaviteľné matice. Základné rozmery

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5615/změna Za (345615) - březen 1986

Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Zkoušky odolnosti elektrických předmětů proti teplu a hoření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 1303 (421303) - březen 1986

Neželezné kovy a slitiny. Všeobecné požadavky k odběru a přípravě vzorků pro chemický rozbor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.99t, Z2 8.00t

254 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 2005 (442005) - březen 1986

Překopy a chodby. Rozměry světlých průřezů

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0681-1 (490681) - březen 1986

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1595 (631595) - březen 1986

Duše do plášťů pro silniční vozidla a jízdní kola. Zkoušení

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0545 (700545) - březen 1986

Sklo. Stanovení indexu lomu pulfrichovým refraktometrem

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1550 (721550) - březen 1986

Slévárenská tuha a plnidla. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 3000 (723000) - březen 1986

Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 6032 (726032) - březen 1986

Netvarové žárovzdorné materiály. Stanovení zpracovatelnosti plastických žárovzdorných směsí

125 Kč

ČSN 72 6033 (726033) - březen 1986

Netvarované žárovzdorné materiály. Příprava zkušebních vzorků z plastických žárovzdorných směsí

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 0001 (790001) - březen 1986

Názvosloví usní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

472 Kč