ČSN 05 5701 (055701) Zrušená norma

Zváranie. Tavené tavivá na oblúkové zváranie a naváranie. Technické dodacie predpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení, přebírání a dodávání tavených taviv (tavidel) určených pro automatické a poloautomatické obloukové sváření a naváření nelegovaných a legovaných ocelí. Hygienicky významný je údaj ve Všeobecné části, kde je v čl. 3 uvedeno, že označení taviv (tavidel) charakterizuje rozhodující složky taviva (tavidla). V tab. 1 je pak uvedeno 7 druhů taviv (tavidel) a jejich složení. ČSN 05 5701 byla schválena 17.1.1985 a nabyla účinnosti od 1.4.1986. Nahradila ČSN 05 5701 z r.1962.
"Změnou a)-9/1990" se s účinností od 1.11.1990 provádí drobné úpravy sedmi článků.

Označení ČSN 05 5701 (055701)
Katalogové číslo 24723
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1986
Datum účinnosti 1. 4. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963247236
Norma byla zrušena k 1. 12. 1997
a nahrazena ČSN EN 760 (055701)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 05 57 01
  • ČSN 055701
  • ČSN 05 57 01 : 1986
  • ČSN 055701:1986
  • ČSN 05 5701:1986