ČSN 49 1401 (491401) Zrušená norma

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Základné a spoločné ustanovenia

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, impregnaci a dodávání dřevěných pražců, vyrobených z rostlinného dřeva a určuje základní a společná ustanovení pro - příčné pražce o rozchodu 1435 mm a 900 mm, výhybkové pražce, mostnice, bagrové pražce a pražce pro úzkorozchodné koleje; - způsob ochrany čel proti trhlinám; - druhy pražců; - příjem impregnačního prostředku a pro proimpregnovanost pražců; - způsob jejich označování pražců; - způsob přebírání pražců. Hygienicky významná je tab. 3, kde jsou uvedeny druhy impregnačních prostředků. Zvláštní pokyny na ochranu zdraví norma neobsahuje. Z čl. 64 - skladování po impregnaci - lze pouze vyčíst, jak dlouho musí být pražce po impregnaci skladovány. (Nepřímo to označuje dobu, po kterou se ještě z pražců uvolňuje impregnační látka). Čl. 65 upozorňuje na požární bezpečnost těchto skladů podle ČSN 49 0071. ČSN 49 1401 byla schválena 8.5.1985 a nabyla účinnosti od 1.4.1986. Nahradila ČSN 49 1401 z 24.6.1980.
"Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 provádějí doplňky v souvislosti s rozšířením platnosti na impregnační olej 90 a kreozotový olej 90.

Označení ČSN 49 1401 (491401)
Katalogové číslo 29264
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1986
Datum účinnosti 1. 4. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963292649
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 13145 (491410)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 14 01
  • ČSN 491401
  • ČSN 49 14 01 : 1986
  • ČSN 491401:1986
  • ČSN 49 1401:1986