ČSN (normy i změny) z února 1986

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 9010 (029010) - únor 1986

Utěsňování. Průměry těsnicích prostorů

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1024 (031024) - únor 1986

Řetězové variátory všeobecného použití. Všeobecné technické požadavky

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7040 (127040) - únor 1986

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7130 (137130) - únor 1986

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0106 (220106) - únor 1986

Značenie rýchlorezných ocelí na náradí

32 Kč

ČSN 22 0472 (220472) - únor 1986

Upínanie nástrojov na kovy. Nástrojové štvorhranné otvory s dnom

65 Kč

ČSN 22 3318 (223318) - únor 1986

Nože na kovy. Závitové nože do držiaka

32 Kč

ČSN 22 3503 (223503) - únor 1986

Nože na kovy. Značenie na nožoch z rýchloreznej ocele

32 Kč

ČSN 22 3554 (223554) - únor 1986

Nože na kovy. Pravé upichovacie nože do držiaka

32 Kč

ČSN 22 3555 (223555) - únor 1986

Nože na kovy. Ľavé upichovacie nože do držiaku

32 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 7203 (247203) - únor 1986

Číslicovo riadené obrábacie stroje. Tŕne s kužeľom 7:24 pre nástrčné frézy čelné. Technické požiadavky

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4050 (254050) - únor 1986

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4055 (254055) - únor 1986

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4056 (254056) - únor 1986

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro dobrý pevný závitový kroužek. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4059 (254059) - únor 1986

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení dobrého pevného závitového kroužku. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4065 (254065) - únor 1986

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4066 (254066) - únor 1986

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkový pevný závitový kroužek. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

ČSN 25 4069 (254069) - únor 1986

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení zmetkového pevného závitového kroužku. Závit trubkový válcový G 1/8 až G 3 1/2

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0891-10 (420891) - únor 1986

Zkoušení spékaných výrobků. Zkouška radiální pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN 42 0891-2 (420891) - únor 1986

Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ťahu

125 Kč

ČSN 42 0891-4 (420891) - únor 1986

Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5332 (465332) - únor 1986

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1531 (631531) - únor 1986

Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatiky trnem v oblasti koruny pláště

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6207 (656207) - únor 1986

Hydraulické oleje a kapaliny. Odběr vzorků pro stanovení obsahu mechanických nečistot

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 0000 (790000) - únor 1986

Názvosloví koželužských kůží

440 Kč