ČSN 46 5332 (465332)

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4471-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o jeden článek, který se přímo nedotýká ochrany zdraví. Norma RVHP se vztahuje na úrodnou vrstvu půd, která se odstraňuje při zemních pracích a stanovuje požadavky její ochrany s cílem zachování a využití zvýšení úrodnosti rekultivovaných pozemků. Tato norma se používá při rozpracování návrhů, schémat využití pozemků, technicko-ekonomických zdůvodnění a také instrukčně - metodických a jiných předběžných dokumentů o skrývce, udržování a využití úrodné vrstvy půdy. Stručná norma obsahuje všeobecné teze, požadavky na sílu odstraňované úrodné a potenciálně úrodné vrstvy a konečně na skladování a ošetřování uložené úrodné vrstvy. ČSN 46 5332 byla schválena 19.2.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987.

Označení ČSN 46 5332 (465332)
Katalogové číslo 29031
Cena 125 Kč125
Datum schválení 19. 2. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963290317
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 53 32
  • ČSN 465332
  • ČSN 46 53 32 : 1986
  • ČSN 465332:1986
  • ČSN 46 5332:1986