ICS 13.080 - Kvalita půdy. Pedologie

ČSN 46 5302 (465302) - červen 1981

Značení charakteru půd zpracovávaných mechanizačními prostředky

230 Kč

ČSN 46 5328 (465328) - srpen 1987

Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov

190 Kč

ČSN 46 5332 (465332) - únor 1986

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach

125 Kč

ČSN 46 5730 (465730) - březen 1987

Rašeliny a rašelinné zeminy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

262 Kč

ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991

Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

350 Kč

ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994

Meliorace. Terminologie v pedologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

465 Kč

ČSN 75 4500 (754500) - červen 1996

Protierozní ochrana zemědělské půdy

230 Kč

ČSN EN ISO 10075-2 (833572) - listopad 2000

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování

230 Kč

ČSN ISO 11265 (836210) - listopad 1996

Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity

125 Kč

ČSN ISO 11048 (836376) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných v kyselině

230 Kč

ČSN ISO 10694 (836410) - květen 1998

Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

190 Kč

ČSN ISO 11261 (836415) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

125 Kč

ČSN ISO 11263 (836419) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného

190 Kč

ČSN ISO 11465 (836635) - květen 1998

Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

125 Kč