Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.080 - Kvalita půdy. Pedologie

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
29026 ČSN 46 5302 (465302) - červen 1981
Značení charakteru půd zpracovávaných mechanizačními prostředky
230 Kč vč. DPH
29027 ČSN 46 5328 (465328) - srpen 1987
Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov
190 Kč vč. DPH
29031 ČSN 46 5332 (465332) - únor 1986
Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach
125 Kč vč. DPH
29038 ČSN 46 5730 (465730) - březen 1987
Rašeliny a rašelinné zeminy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t


262 Kč vč. DPH
31246 ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991
Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy
350 Kč vč. DPH
16797 ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994
Meliorace. Terminologie v pedologii
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.14t


465 Kč vč. DPH
19647 ČSN 75 4500 (754500) - červen 1996
Protierozní ochrana zemědělské půdy
230 Kč vč. DPH
60577 ČSN EN ISO 10075-2 (833572) - listopad 2000
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování
230 Kč vč. DPH
20597 ČSN ISO 11265 (836210) - listopad 1996
Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity
125 Kč vč. DPH
51737 ČSN ISO 11260 (836225) - červenec 1998
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.11t


262 Kč vč. DPH
51742 ČSN ISO 11048 (836376) - červenec 1998
Kvalita půdy - Stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných v kyselině
230 Kč vč. DPH
51740 ČSN ISO 10694 (836410) - květen 1998
Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu
190 Kč vč. DPH
51738 ČSN ISO 11261 (836415) - červenec 1998
Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda
125 Kč vč. DPH
51739 ČSN ISO 11263 (836419) - červenec 1998
Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného
190 Kč vč. DPH
51736 ČSN ISO 11465 (836635) - květen 1998
Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda
125 Kč vč. DPH