ČSN (normy i změny) z dubna 1985

zobrazit normy po skupinách

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0001 (260001) - duben 1985

Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Zb 8.91, Z3 3.93t

1 920 Kč