ČSN 73 6881 (736881) Zrušená norma

Malé vodní elektrárny. Základní požadavky

ČSN 73 6881 Malé vodní elektrárny. Základní požadavky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a rekonstrukce malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu do 10 000 kW. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, podklady pro návrh těchto elektráren, hydroenergetické řešení, technické řešení, požadavky na hlavní technologická zařízení a konečně (stručně) - i požadavky na komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Na několika místech jsou zmíněny resp. normalizovány i bezpečnostní a hygienické požadavky: čl. 74-77 se týkají bezpečnosti provozu, především z hlediska úrazu elektrickým proudem. Čl. 101-108, které se týkají strojovny specifikují blíže požadavky např. na hygienická zařízení, stavební řešení z hlediska základních hygienických požadavků a pod. Čl. 144-147 se týkají osvětlení. Vzhledem k převažujícímu bezobslužnému charakteru práce se navrhuje osvětlení 60 lx a pro panely 300 lx. ČSN 73 6881 byla schválena 11.4.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1986.
"Změnou a)-4/1989" se s účinností od 1.6.1989 ruší příloha č.1 ( nyní ČSN 75 0128) a v tomto smyslu mění i Dodatek.

Označení ČSN 73 6881 (736881)
Katalogové číslo 31207
Cena 440 Kč440
Datum schválení 11. 4. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963312071
Změny a opravy Za 4.89
Norma byla zrušena k 1. 12. 2010
a nahrazena ČSN 75 2601 (752601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 68 81
  • ČSN 736881
  • ČSN 73 68 81 : 1985
  • ČSN 736881:1985
  • ČSN 73 6881:1985