ČSN (normy i změny) z dubna 1983

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0010 (050010) - duben 1983

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0101 (130101) - duben 1983

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 8608 (228608) - duben 1983

Formy tlakové licí. Desky hlavních dílů. Rozměry

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8901 (268901) - duben 1983

Rameno vidlice zdvižných vozíků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.97t

222 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0029 (300029) - duben 1983

Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví

945 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3015 (333015) - duben 1983

Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0330 (420330) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN 42 0361 (420361) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

ČSN 42 0621-41 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0621-43 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-44 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-48 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-51 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 1375 (421375) - duben 1983

Elektrolytický kobalt. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN 42 2232 (422232) - duben 1983

Silikomangán

125 Kč

ČSN 42 3454 (423454) - duben 1983

Elektrolytický kobalt 42 3454 ECo 99,8

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0060 (560060) - duben 1983

Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2345 (722345) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do podkladu

65 Kč

ČSN 72 2348 (722348) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti elastických tmelů metodou podle Shore A

65 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2246 (792246) - duben 1983

Obuvnické vrchové usně. Boxy a podobné vrchové chromité usně z hovězinových půlek krajin, vazů, půlvazů a půlpředků

125 Kč