ČSN 13 0101 (130101)

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

ČSN 13 0101 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 2075-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na potrubí dopravující vodní páru s pracovním přetlakem větším než 0,07 MPa nebo horkou vodu s teplotou větší než 115 °C, včetně redukčních zařízení, redukčně chladicích zařízení a kolektorů a stanoví všeobecné požadavky na projektování, požadavky na uspořádání potrubní trasy, na výrobu, montáž a provoz. Všechna ustanovení mají zajišťovat bezpečnost provozu tohoto potrubí. Navazuje (úzce souvisí) s ČSN 13 0100 a ČSN 13 0102. ČSN 13 0101 byla schválena 25.4.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1984.
"Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 provádějí v normě drobné úpravy podle revize ST SEV 2075-80, schválené na 62. zasedání SKSN RVHP v r.1987.

Označení ČSN 13 0101 (130101)
Katalogové číslo 25026
Cena 125 Kč125
Datum schválení 25. 4. 1983
Datum účinnosti 1. 1. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963250267
Změny a opravy Za 6.88
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 13 01 01
  • ČSN 130101
  • ČSN 13 01 01 : 1983
  • ČSN 130101:1983
  • ČSN 13 0101:1983