Třída 1301 - Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN 13 0100 (130100) - září 1982

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie

125 Kč

ČSN 13 0101 (130101) - duben 1983

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

125 Kč

ČSN 13 0104 (130104) - srpen 1983

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace

125 Kč

ČSN 13 0108 (130108) - květen 1974

Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

350 Kč
foo