ČSN 13 0104 (130104)

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace

ČSN 13 0104 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3509-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na potrubí dopravující vodní páru s pracovním přetlakem vyšším než 0,07 MPa nebo horkou vodu s teplotou větší než 115 °C, včetně redukčních zařízení, redukčně chladicích zařízení a kolektorů a stanoví požadavky na dokumentaci předávanou zákazníkovi. Norma se nevztahuje na celou řadu potrubí, zejména na potrubí parních lokomotiv, potrubí odpadová, potrubí jaderných elektráren a také potrubí z nekovových materiálů. Je normalizována dokumentace pro potrubí, jeho součásti a pro provedení montáže a to výčtem náležitostí, které má obsahovat. ČSN 13 0104 byla schválena 12.8.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.

Označení ČSN 13 0104 (130104)
Katalogové číslo 25027
Cena 125 Kč125
Datum schválení 12. 8. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963250274
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 13 01 04
  • ČSN 130104
  • ČSN 13 01 04 : 1983
  • ČSN 130104:1983
  • ČSN 13 0104:1983