ČSN 56 0060 (560060)

Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Jde o návrh normy, zveřejněný na zkoušku do 31.12.1986. Návrh předložený k praktickému ověření určuje metodu stanovení kyseliny pantothenové, v poživatinách a v zemědělských i potravinových surovinách. Metoda se používá k mikrobiologickému stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách pro interval koncentrací tohoto vitaminu 10 - 100 ng v 1 ml zředěného hydrolyzátu vzorku. Podstata metody: Kyselina pantothenová se uvolní z potravinového materiálu. (Postup uvolnění je popsán.) Vzorek se po filtraci ředí vodou na vhodnou koncentraci. Napipetuje se do zkumavek o stoupající koncentraci. Doplní se vodou, testovací půdou, popř. i standardním přídavkem roztoku kyseliny pantothenové. Po sterilizaci se zaočkují zkumavky kmenem Sacharomyces uvarun. Po inkubaci v termostatu se měří absorbance buněčné suspenze turbidimetricky. Výsledky se vypočtou z kalibrační křivky a metodou standardního přídavku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Hodnocení výsledků norma neobsahuje. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, resp. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 0060 byla vydána na zkoušku 8.4.1983; nabyla účinnosti od 1.5.1983.

Označení ČSN 56 0060 (560060)
Katalogové číslo 29399
Cena 190 Kč190
Datum schválení 8. 4. 1983
Datum účinnosti 1. 5. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963293998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 60
  • ČSN 560060
  • ČSN 56 00 60 : 1983
  • ČSN 560060:1983
  • ČSN 56 0060:1983