ČSN (normy i změny) z ledna 1983

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0611 (010611) - leden 1983

Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

622 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 5102 (305102) - leden 1983

Palivoměry elektrické automobilové. Technické požadavky. Metody zkoušení

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0462 (420462) - leden 1983

Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.14t

622 Kč

ČSN 42 0554-1 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie volfrámu

230 Kč

ČSN 42 0554-5 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie fosforu

190 Kč

ČSN 42 0554-7 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0554-8 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie antimónu

125 Kč

ČSN 42 0554-9 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie cínu

190 Kč

ČSN 42 0690-10 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-2 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-3 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-4 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu chloru metodou nefelometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-5 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-6 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0690-7 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-8 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0690-9 (420690) - leden 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hutní hořčík. Stanovení obsahu sodíku a draslíku metodou plamenové fotometrie

125 Kč

ČSN 42 6424 (426424) - leden 1983

Ocelové dráty pozinkované pro hadice

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1333 (441333) - leden 1983

Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení

340 Kč

64 Plasty

ČSN 64 7001 (647001) - leden 1983

Syntetické usně. Odběr vzorků a kondicionování syntetických usní

65 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6080 (656080) - leden 1983

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1151 (721151) - leden 1983

Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1152 (721152) - leden 1983

Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN 72 1153 (721153) - leden 1983

Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN 72 1159 (721159) - leden 1983

Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

125 Kč

ČSN 72 1218 (721218) - leden 1983

Vápenec. Kusovitost. Dolomit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

64 Kč

ČSN 72 1220 (721220) - leden 1983

Mleté vápence a dolomity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

97 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0112 (770112) - leden 1983

Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze

125 Kč

ČSN 77 0812 (770812) - leden 1983

Zkoušení tlumicí účinnosti fixačních obalových materiálů vibrací

125 Kč

ČSN 77 0831 (770831) - leden 1983

Zkoušení vysoušedel pro ochranné balení

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0850 (800850) - leden 1983

Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači

125 Kč