ČSN (normy i změny) z ledna 1982

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3228/změna Za (013228) - leden 1982

Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení drážkových spojení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 1010/změna Ze (021010) - leden 1982

Výchozí materiál pro šrouby a matice

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8131/změna Za (038131) - leden 1982

Korozní zkouška v kondenzační komoře

32 Kč

07 Kotle

ČSN 07 7403 (077403) - leden 1982

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2506 (222506) - leden 1982

Obrážecí kotoučové nože na evolventní ozubení s modulem od 1 do 12 mm. Technické požadavky

230 Kč

64 Plasty

ČSN 64 7031 (647031) - leden 1982

Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 11.85t

222 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2715 (792715) - leden 1982

Podšívkové usně. Podšívkové usně chromité a chromitotříslené z kozin a kozlečin

125 Kč