Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 65 1038 (651038) Zrušená norma

Kysličník antimonitý

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně

ICS: 71.060.20 Oxidy

Označení ČSN 65 1038 (651038)
Katalogové číslo 29938
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1982
Datum účinnosti 1. 2. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963299389
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání oxidu antimonitého.Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.3) je uvedeno, že oxid antimonitý je jedem, zařazeným do skupiny ostatních jedů, ve smyslu předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. V části zkoušení (čl.7) není - bohužel - odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Tato norma je pouze citována v souvisísích předpisech. V části balení a označování je v čl. 17 e) předepsáno označení JED! a v čl. 17 f) varovný nápis: Nebezpečný při požití a při vdechování! Konečně v kapitole VI. (čl.19) jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek i nebezpečí chronické otravy. Jsou uvedena technická i organizační preventivní opatření při práci a je též uvedena hodnota ekvivalentní NPK-P, a to 1 mg.m-3. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. ČSN 65 1038 byla schválena 29.7.1980 a nabyla účinnosti od 1.2.1982.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 65 10 38
  • ČSN 651038
  • ČSN 65 10 38 : 1982
  • ČSN 651038:1982
  • ČSN 65 1038:1982