ČSN (normy i změny) z prosince 1978

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4955 (014955) - prosinec 1978

Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité rozměry a měřené veličiny

590 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0623 (070623) - prosinec 1978

Technická dokumentace kotlů

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9716 (119716) - prosinec 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory Pn 16 a 32 MPa. Typorozmerové rady

65 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1140 (411140) - prosinec 1978

Ocel 11 140

65 Kč

ČSN 41 5323 (415323) - prosinec 1978

Ocel 15 323 Cr-Mo-V

125 Kč

ČSN 41 5330 (415330) - prosinec 1978

Ocel 15 330 Cr-Mo-V

125 Kč

ČSN 41 5340 (415340) - prosinec 1978

Ocel 15 340 Cr-Al-Mo

125 Kč

ČSN 41 5423 (415423) - prosinec 1978

Ocel 15 423 Cr-Mo-V

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1070/změna Za (721070) - prosinec 1978

Stanovení pH keramických surovin a hmot

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1078/změna Za (721078) - prosinec 1978

Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1134/změna Za (721134) - prosinec 1978

Stanovení vaznosti keramických látek

32 Kč

ČSN 72 4710/změna Zh (724710) - prosinec 1978

Kachle

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5017/změna Zb (725017) - prosinec 1978

Stanovení pevnosti v ohybu keramických hmot a výrobků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7018/změna Za (727018) - prosinec 1978

Stanovení sypné hmotnosti keramických surovin a hmot

32 Kč

ČSN 72 7025/změna Zb (727025) - prosinec 1978

Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu

32 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0501 (770501) - prosinec 1978

Zásady pro posuzování technické úrovně potisku spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení

125 Kč