ČSN (normy i změny) z května 1978

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4953 (014953) - květen 1978

Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Lícování

340 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9011 (109011) - květen 1978

Pneumostatické pohony. Nominálne prietoky vzduchu

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7603 (257603) - květen 1978

Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Společná ustanovení

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0108 (270108) - květen 1978

Jeřáby. Grafické symboly

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0306 (420306) - květen 1978

Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení

230 Kč

ČSN 42 6710 (426710) - květen 1978

Trubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16. Rozměry

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1512 (681512) - květen 1978

Kosmetické výrobky. Pudry a zásypy. Společná ustanovení

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 8102 (738102) - květen 1978

Pojízdná a volně stojící lešení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.95t

355 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0638 (770638) - květen 1978

Zkoušení přepravního balení vidlicovou manipulací

190 Kč