ČSN (normy i změny) z června 1963

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3010 (013010) - červen 1963

Strojnické kreslení. Znázorňování a kótování závitů, šroubů a matic

Norma byla zrušena k 1. říjnu 1995 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 9253 (029253) - červen 1963

Těsnění. Pryžové kroužky kruhového průřezu. Technické předpisy

Norma byla zrušena k 1. prosinci 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 5710 (365710) - červen 1963

Přístroje dálkového měření

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0741 (370741) - červen 1963

Spojovací materiál pro rozvod nn. Krabicové rozvodky do vlhka kovové 2,5 mm2 Cu 4 mm2 Al 380 V

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0744 (370744) - červen 1963

Spojovací materiál pro rozvod nn. Krabicová rozvodka pro můstkové vodiče 2,5 mm2 Cu 4 mm2 Al 380 V

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0745 (370745) - červen 1963

Spojovací materiál pro rozvod nn. Krabicová rozvodka pro plášťové trubky 2,5 mm2 Cu 4 mm2 Al 380 V

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0746 (370746) - červen 1963

Spojovací materiál pro rozvod nn. Univerzální krabicová rozvodka křížová, nepropustná 2,5 mm2 Cu 4 mm2 Al 380 V

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1369 (441369) - červen 1963

Stanovení germania v uhlí a úletech

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 44 1396 (441396) - červen 1963

Účelová klasifikace odbytových druhů hnědých uhlí a lignitů

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 5752 (465752) - červen 1963

Hnojení kapalným čpavkem

Norma byla zrušena k 1. září 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0216 (560216) - červen 1963

Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.69t, Zb 4.72, Zc 4.73, Zd 3.81, Ze 8.81, Zf 8.85, Zg 10.88

565 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6122 (656122) - červen 1963

Stanovenie obsahu vanádu v rope a ropných výrobkoch

Norma byla zrušena k 1. lednu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 5039 (665039) - červen 1963

Vitamin D2 (Kalciferol)

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3197 (673197) - červen 1963

Laky pre elektrotechniku. Skúšanie silikónových lakov

Norma byla zrušena k 1. únoru 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0090 (730090) - červen 1963

Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

Norma byla zrušena k 1. únoru 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

86 Zdravotnictví

ČSN 86 4618 (864618) - červen 1963

Penzetín G

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.