ČSN 46 5752 (465752) Zrušená norma

Hnojení kapalným čpavkem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví způsob hnojení zemědělských plodin zkapalněným bezvodým čpavkem. Norma dále stanoví - protože je nezávazná - že "rozsah platnosti a závaznost pro zemědělské závody stanoví příslušná řídicí orgán s přihlédnutím k místním podmínkám a výrobním možnostem závodu." Norma neobsahuje technologický postup sycení kompostů kapalným čpavkem. Účelem normy je stanovit pravidla pro čpavkování zemědělských plodin za účelem dosažení vysokých výnosů při dodržení požadované kvality. Vedle vysloveně technologických požadavků obsahuje norma v kapitole IV. - Hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce - a to v čl. 20 pouze tento stručný text: ...tyto zásady "stanoví ČSN 46 5781 Bezpečnostní předpisy pro používání kapalného čpavku v zemědělství." ČSN 46 5752 byla schválena 20.3.1963 jako doporučená a nabyla účinnosti od 1.7.1963.

Označení ČSN 46 5752 (465752)
Katalogové číslo 4165
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1963
Datum účinnosti 1. 7. 1963
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963041650
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 57 52
  • ČSN 465752
  • ČSN 46 57 52 : 1963
  • ČSN 465752:1963
  • ČSN 46 5752:1963