ICS 35.260 - Kancelářské stroje

ČSN EN ISO 9295 (011653) - listopad 2015

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními

340 Kč

ČSN EN 50564 (361060) - prosinec 2011

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu

440 Kč

ČSN EN 62018 (367005) - červen 2004

Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50643 (368639) - září 2018

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060) - listopad 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t, Z2 5.18t

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

3 212 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - září 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - srpen 2017 aktuální vydání

Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60948 (369904) - květen 1995

Číslicová klávesnice pro domácí elektronické systémy (HES)

125 Kč

ČSN 50 6411 (506411) - duben 2003 aktuální vydání

Obálky pro obálkovací stroje

125 Kč

ČSN ETSI EN 303 423 V1.1.1 (872015) - listopad 2017

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 423 V1.2.1 (872015) - březen 2019

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč