Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
97924

ČSN EN 62656-3 (010000) - listopad 2015

Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
502522

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - srpen 2017

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrábění (AMF) Verze 1.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
85606

ČSN EN 81346-2 (013710) - duben 2010

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

440 Kč vč. DPH
97608

ČSN EN 62656-1 (013746) - červen 2015

Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč vč. DPH
60225

ČSN EN 61926-1 (013751) - listopad 2000

Automatizované konstruování - Část 1: Normalizovaný testovací jazyk pro všechny systémy - Společný krácený testovací jazyk pro všechny systémy (C/ATLAS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
60615

ČSN EN 61690-1 (013752) - prosinec 2000

Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
60614

ČSN EN 61690-2 (013752) - prosinec 2000

Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 2: Verze 4 0 0

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
64857

ČSN EN 62014-1 (013755) - červen 2002

Knihovny pro automatické konstruování - Část 1: Specifikace vlastností vstupních/výstupních oddělovačů (IBIS verze 3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65616

ČSN EN 61523-1 (013756) - září 2002

Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 1: Systémy pro výpočet zpoždění a výkonu integrovaných obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
71871

ČSN EN 61003-1 ed. 2 (180105) - prosinec 2004

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 4. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
502198

ČSN EN 61003-1 ed. 3 (180105) - duben 2017

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
85809

ČSN EN 61003-2 (180105) - květen 2010

Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 4. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
28546

ČSN IEC 381-1 (180110) - únor 1993

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t


222 Kč vč. DPH
28643

ČSN IEC 381-2 (180111) - duben 1993

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 2: Stejnosměrné napěťové signály.

125 Kč vč. DPH
25305

ČSN IEC 946 (180112) - říjen 1992

Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t


315 Kč vč. DPH
87393

ČSN EN 61508-7 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
79894

ČSN EN 61987-1 (180410) - listopad 2007

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
92383

ČSN EN 61987-11 (180410) - duben 2013

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 21. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
500836

ČSN EN 61987-12 (180410) - leden 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
500837

ČSN EN 61987-13 (180410) - leden 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501164

ČSN EN 61987-14 (180410) - únor 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
99804

ČSN EN 61987-21 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 21: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro automatické ventily - Obecné struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
99805

ČSN EN 61987-22 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99803

ČSN EN 61987-23 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99802

ČSN EN 61987-24-1 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504050

ČSN EN 61987-24-2 (180410) - duben 2018

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504049

ČSN EN 61987-24-3 (180410) - duben 2018

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506090

ČSN EN IEC 61987-92 (180410) - březen 2019

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
91571

ČSN EN 62337 ed. 2 (180411) - listopad 2012 aktuální vydání

Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
91569

ČSN EN 62381 ed. 2 (180412) - listopad 2012 aktuální vydání

Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
93596

ČSN EN 62382 ed. 2 (180413) - srpen 2013 aktuální vydání

Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502352

ČSN EN 62424 ed. 2 (180415) - květen 2017 aktuální vydání

Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
98128

ČSN EN 62708 (180416) - prosinec 2015

Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
93592

ČSN EN 61499-1 ed. 2 (180441) - srpen 2013 aktuální vydání

Funkční bloky - Část 1: Architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
93594

ČSN EN 61499-2 ed. 2 (180441) - srpen 2013 aktuální vydání

Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
51326

ČSN EN 61069-3 (180451) - březen 1998

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t


Norma bude zrušena k 28. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
53912

ČSN EN 61069-4 (180451) - červen 1999

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, Z1 3.17t


Norma bude zrušena k 11. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

402 Kč vč. DPH
96954

ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078) - březen 2015 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
68592

ČSN EN 61512-2 (182001) - říjen 2003

Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
87755

ČSN EN 61512-4 (182001) - duben 2011

Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
94813

ČSN EN 62264-1 ed. 2 (182002) - březen 2014 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
94811

ČSN EN 62264-2 ed. 2 (182002) - duben 2014 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
80792

ČSN EN 62264-3 (182002) - duben 2008

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

977 Kč vč. DPH
503183

ČSN EN 62264-3 ed. 2 (182002) - říjen 2017 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
500540

ČSN EN 62264-4 (182002) - září 2016

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
90985

ČSN EN 62264-5 (182002) - září 2012

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

802 Kč vč. DPH
96997

ČSN EN 61784-1 ed. 4 (184001) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 200 Kč vč. DPH
96999

ČSN EN 61784-2 ed. 3 (184001) - květen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč vč. DPH
501249

ČSN EN 61784-3 ed. 3 (184001) - únor 2017

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč vč. DPH
87759

ČSN EN 61784-3-1 ed. 2 (184001) - duben 2011 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
87743

ČSN EN 61784-3-12 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
87742

ČSN EN 61784-3-13 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč vč. DPH
87769

ČSN EN 61784-3-14 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
89211

ČSN EN 61784-3-18 (184001) - prosinec 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč vč. DPH
87761

ČSN EN 61784-3-2 ed. 2 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

1 902 Kč vč. DPH
87748

ČSN EN 61784-3-6 ed. 2 (184001) - duben 2011 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
87750

ČSN EN 61784-3-8 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
94947

ČSN EN 61784-5-1 (184001) - červen 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
90958

ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 (184001) - září 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč vč. DPH
91391

ČSN EN 61784-5-12 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16t, Z1 7.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč vč. DPH
91393

ČSN EN 61784-5-15 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč vč. DPH
94941

ČSN EN 61784-5-2 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč vč. DPH
94943

ČSN EN 61784-5-3 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

977 Kč vč. DPH
91390

ČSN EN 61784-5-4 (184001) - září 2012

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč vč. DPH
94945

ČSN EN 61784-5-6 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
504048

ČSN EN 62657-1 (184002) - duben 2018

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 1: Požadavky na bezdrátovou komunikaci a uvažování spektra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
80912

ČSN EN 61804-2 ed. 2 (184003) - květen 2008

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
99010

ČSN EN 61804-3 ed. 3 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč vč. DPH
99847

ČSN EN 61804-4 (184003) - srpen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
99009

ČSN EN 61804-5 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
505895

ČSN EN IEC 61804-2 ed. 3 (184003) - říjen 2018

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 2: Specifikace pojmu FB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
98133

ČSN EN 62541-10 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
98130

ČSN EN 62541-100 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
98132

ČSN EN 62541-11 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
98131

ČSN EN 62541-13 (184004) - prosinec 2015

Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
98417

ČSN EN 62541-3 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98491

ČSN EN 62541-4 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
98489

ČSN EN 62541-5 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98487

ČSN EN 62541-6 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 6: Mapování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
98139

ČSN EN 62541-7 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98137

ČSN EN 62541-8 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98135

ČSN EN 62541-9 ed. 2 (184004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
98592

ČSN EN 62769-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98597

ČSN EN 62769-101-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98598

ČSN EN 62769-101-2 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98355

ČSN EN 62769-103-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98356

ČSN EN 62769-103-4 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98588

ČSN EN 62769-109-1 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
98591

ČSN EN 62769-2 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98590

ČSN EN 62769-3 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
98593

ČSN EN 62769-4 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
98596

ČSN EN 62769-5 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
98595

ČSN EN 62769-6 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98594

ČSN EN 62769-7 (184005) - únor 2016

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
505920

ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 (184006) - leden 2019

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
96215

ČSN EN 61158-1 (184020) - únor 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
81486

ČSN EN 61158-3-11 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-11: Definice služby datového spoje - Prvky typu 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81482

ČSN EN 61158-3-16 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-16: Definice služby datového spoje - Prvky typu 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81481

ČSN EN 61158-3-17 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-17: Definice služby datového spoje - Prvky typu 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81480

ČSN EN 61158-3-18 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-18: Definice služby datového spoje - Prvky typu 18

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81488

ČSN EN 61158-3-7 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-7: Definice služby datového spoje - Prvky typu 7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81487

ČSN EN 61158-3-8 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-8: Definice služby datového spoje - Prvky typu 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81465

ČSN EN 61158-4-16 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-16: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
81464

ČSN EN 61158-4-17 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-17: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81474

ČSN EN 61158-4-7 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-7: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
81473

ČSN EN 61158-4-8 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-8: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
81442

ČSN EN 61158-5-11 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-11: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
81437

ČSN EN 61158-5-16 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-16: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81436

ČSN EN 61158-5-17 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-17: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
81456

ČSN EN 61158-5-7 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-7: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
81455

ČSN EN 61158-5-8 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-8: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
81419

ČSN EN 61158-6-11 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-11: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81414

ČSN EN 61158-6-16 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-16: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81413

ČSN EN 61158-6-17 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-17: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
81428

ČSN EN 61158-6-7 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-7: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
81427

ČSN EN 61158-6-8 (184020) - říjen 2008

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-8: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
96996

ČSN EN 62714-1 (184020) - květen 2015

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Část 1: Architektura a obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

802 Kč vč. DPH
98129

ČSN EN 62714-2 (184020) - prosinec 2015

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506868

ČSN EN IEC 61918 ed. 3 (184021) - květen 2019

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
86878

ČSN EN 62591 (184024) - prosinec 2010

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHART™

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 16. září 2019 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501399

ČSN EN 62591 ed. 2 (184024) - březen 2017 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 400 Kč vč. DPH
500541

ČSN EN 62601 (184025) - září 2016

Průmyslové sítě - Bezdrátová komunikační síť a komunikační profily - WIA-PA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
62653

ČSN ISO 3592 (184310) - září 2001 aktuální vydání

Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data z procesoru číslicového řízení - Struktura souboru a formát jazyka

550 Kč vč. DPH
64791

ČSN ISO 4343 (184311) - červen 2002 aktuální vydání

Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data procesoru číslicového řízení - Postprocesorové povely

1 270 Kč vč. DPH
69555

ČSN EN 61131-1 (187050) - březen 2004 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
80915

ČSN EN 61131-2 ed. 2 (187050) - květen 2008 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
93649

ČSN EN 61131-3 ed. 2 (187050) - říjen 2013 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč vč. DPH
62366

ČSN EN 61131-5 (187050) - srpen 2001

Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
92443

ČSN EN 61131-6 (187050) - červenec 2013

Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
62367

ČSN EN 61131-7 (187050) - srpen 2001

Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
94935

ČSN EN 61131-9 (187050) - červen 2014

Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč vč. DPH
57039

ČSN EN 61491 (332201) - leden 2000

Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.08t, Z2 2.09t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč vč. DPH
21625

ČSN EN 60870-5-1 (334650) - červen 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

440 Kč vč. DPH
78677

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 (334650) - červen 2007 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t


655 Kč vč. DPH
21936

ČSN EN 60870-5-2 (334650) - červenec 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu

550 Kč vč. DPH
22461

ČSN EN 60870-5-4 (334650) - listopad 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků

340 Kč vč. DPH
77384

ČSN EN 61970-1 (334910) - prosinec 2006

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

440 Kč vč. DPH
96413

ČSN EN 61970-301 ed. 4 (334910) - prosinec 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

2 482 Kč vč. DPH
502889

ČSN EN 61970-301 ed. 5 (334910) - říjen 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč vč. DPH
98124

ČSN EN 61970-452 ed. 2 (334910) - listopad 2015

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízené elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. srpnu 2020 (zobrazit náhrady).

802 Kč vč. DPH
96173

ČSN EN 61970-453 ed. 2 (334910) - listopad 2014 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


475 Kč vč. DPH
94495

ČSN EN 61970-456 (334910) - únor 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 23. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

507 Kč vč. DPH
77555

ČSN EN 61970-501 (334910) - leden 2007

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)

230 Kč vč. DPH
95638

ČSN EN 61970-552 (334910) - červenec 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.17t


Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
96612

ČSN EN 62325-451-2 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t


790 Kč vč. DPH
97013

ČSN EN 62325-451-3 (335000) - duben 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t


1 620 Kč vč. DPH
97910

ČSN EN 62325-451-5 (335000) - říjen 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501112

ČSN EN 62325-451-6 (335000) - únor 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč vč. DPH
99141

ČSN EN 60987 ed. 2 (356615) - leden 2016 aktuální vydání

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
67137

ČSN EN ISO 10303-210 (974101) - květen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
57762

ČSN ISO 10303-1 (974101) - leden 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

230 Kč vč. DPH
81741

ČSN ISO 10303-104 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 550 Kč vč. DPH
81691

ČSN ISO 10303-107 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
76609

ČSN ISO 10303-108 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
76610

ČSN ISO 10303-109 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
76613

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč vč. DPH
81693

ČSN ISO 10303-111 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
81692

ČSN ISO 10303-112 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
76605

ČSN ISO 10303-14 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
59676

ČSN ISO 10303-201 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54817

ČSN ISO 10303-202 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54821

ČSN ISO 10303-203 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.00t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč vč. DPH
73159

ČSN ISO 10303-21 (974101) - květen 2005 aktuální vydání

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

945 Kč vč. DPH
69092

ČSN ISO 10303-212 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

19 200 Kč vč. DPH
76611

ČSN ISO 10303-215 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

7 900 Kč vč. DPH
59678

ČSN ISO 10303-22 (974101) - srpen 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
79414

ČSN ISO 10303-224 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

7 900 Kč vč. DPH
79399

ČSN ISO 10303-227 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

11 700 Kč vč. DPH
73158

ČSN ISO 10303-24 (974101) - květen 2005

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 270 Kč vč. DPH
79398

ČSN ISO 10303-240 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 300 Kč vč. DPH
81694

ČSN ISO 10303-28 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 050 Kč vč. DPH
54818

ČSN ISO 10303-31 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56577

ČSN ISO 10303-32 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
67930

ČSN ISO 10303-34 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
56574

ČSN ISO 10303-49 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
69090

ČSN ISO 10303-50 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 050 Kč vč. DPH
69094

ČSN ISO 10303-501 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
69095

ČSN ISO 10303-502 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
69097

ČSN ISO 10303-505 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
67929

ČSN ISO 10303-507 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
69098

ČSN ISO 10303-508 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
69099

ČSN ISO 10303-509 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
81689

ČSN ISO 10303-51 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
67927

ČSN ISO 10303-510 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
67926

ČSN ISO 10303-511 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
62554

ČSN ISO 10303-513 (974101) - listopad 2001

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
67925

ČSN ISO 10303-514 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
62551

ČSN ISO 10303-519 (974101) - listopad 2001

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
76612

ČSN ISO 10303-55 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
81690

ČSN ISO 10303-56 (974101) - říjen 2008

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
56578

ČSN ISO/TR 10303-12 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
67928

ČSN ISO/TS 10303-304 (974101) - srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
66369

ČSN ISO 13584-1 (974102) - únor 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy

340 Kč vč. DPH
74950

ČSN ISO 13584-24 (974102) - březen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 250 Kč vč. DPH
74953

ČSN ISO 13584-25 (974102) - březen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
66368

ČSN ISO 13584-26 (974102) - únor 2003

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací

340 Kč vč. DPH
81510

ČSN EN ISO 19440 (974105) - červenec 2008

Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
89545

ČSN EN ISO 11354-1 (974106) - únor 2012

Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH