ICS 25.080.60 - Strojní pily

ČSN 20 0469 (200469) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro rozřezávání. Řady velikostí

32 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - květen 2021 nové vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15027 +A1 (278649) - říjen 2009 aktuální vydání

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 50632-2-5 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 61029-2-11 ed. 3 (361581) - srpen 2013

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.14t

565 Kč

ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 (361581) - červen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.15t

465 Kč