ČSN IEC 60092-350 (326611) Zrušená norma

Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

ČSN IEC 60092-350 Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma IEC 60092 stanoví obecné konstrukční požadavky a zkušební metody pro použití při výrobě silových, ovládacích a měřicích kabelů s měděnými jádry, určených pro pevné elektrické rozvody, až do 18/30 (36) kV včetně, na palubách plavidel a na pobřežních (pevných i pohyblivých) jednotkách.
Odkaz na pevné rozvody zahrnuje i ty, které jsou vystaveny vibracím (z důvodu pohybu plavidla nebo zařízení) nebo pohybu (z důvodu pohybu plavidla nebo zařízení) a nezahrnuje ty, které jsou určeny k častému ohýbání. Kabely, které jsou vhodné pro časté nebo nepřetržité ohýbání jsou podrobně popsány v jiných normách, např. IEC 60227 a IEC 60245 a jejich použití je omezeno na místa, kde nejsou přímo vystaveny mořskému prostředí, např. pro přenosné nástroje nebo domácí spotřebiče.
normě nejsou zahrnuty kabely s optickými vlákny, podmořské a distribuční kabely, datové a komunikační kabely, koaxiální kabely.

Označení ČSN IEC 60092-350 (326611)
Katalogové číslo 97579
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963975795
Norma byla zrušena k 1. 1. 2022
a nahrazena ČSN IEC 60092-350 (326611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

ČSN IEC 60092-101 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

ČSN IEC 60092-202 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

ČSN IEC 60092-360 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

ČSN IEC 60092-376 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

ČSN IEC 60092-501 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

ČSN IEC 60092-504 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

foo