ČSN 73 6132 (736132) Zrušená norma

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

ČSN 73 6132 Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky České republiky na kationaktivní asfaltové emulze, definuje výběr druhů a účel použití jednotlivých typů emulzí při výstavbě a údržbě vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních, dopravních a jiných ploch.
Tato norma navazuje na harmonizovanou ČSN EN 13808:2013 výběrem specifikovaných druhů a tříd vlastností pro jejich technické požadavky. Touto normou nejsou měněny metody zkoušení a nejsou dotčeny povinnosti při posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).1)
Účelem této normy není definovat všechny možné kombinace tříd vlastností kationaktivních asfaltových emulzí vhodných pro dané použití. Norma definuje pouze druhy typické, které jsou zavedeny v České republice. Je možné použít i jiné druhy, u nichž se výběr vlastnosti pro technické požadavky posoudí v procesu osvědčování u oznámeného subjektu2) a vhodnost pro použití ve stavbě se posoudí podle platných norem a předpisů v oboru stavby vozovek.

Označení ČSN 73 6132 (736132)
Katalogové číslo 97196
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963971964
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN 73 6132 (736132)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 32
  • ČSN 736132
  • ČSN 73 61 32 : 2015
  • ČSN 736132:2015
  • ČSN 73 6132:2015
foo