ČSN EN ISO 3691-5 (268812) Zrušená norma

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

ČSN EN ISO 3691-5 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3691 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro následující typy ručních vozíků (dále vozíky), vybavené manipulačním zařízením pro normální průmyslové použití, např. vidlice a plošiny, nebo integrovaným přídavným zařízením pro zvláštní použití:
- ruční obkročné stohovací vozíky;
- paletové stohovací vozíky;
- manipulační vozíky s nosností do 1 000 kg s ručním nebo elektrickým zdvihem;
- nízkozdvižné paletové vozíky s výškou zdvihu do 300 mm a jmenovitou nosností do 2 300 kg;
- nůžkové paletové vozíky s výškou zdvihu do 1 000 mm nebo jmenovitou nosností do 1 000 kg s ručním nebo elektrickým zdvihem.
Norma je použitelná pro vozíky vybavené ručním nebo elektrickým zdvihem provozované na hladkých vodorovných tvrdých površích.
POZNÁMKA: Palubní nabíječky jsou považovány za součást vozíku. Přídavná zařízení namontovaná na vozíku nebo vidlicích, která jsou odstranitelná uživatelem, nejsou považována za součást vozíku.
Tato část ISO 3691 se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s odpovídajícími stroji, pokud jsou používány určeným způsobem a za podmínek nesprávného používání rozumně předpokládatelných výrobcem (viz příloha C).
Neuvádí další požadavky na
a) klimatické podmínky;
b) provoz v těžkých podmínkách (např. extrémní podmínky prostředí, jako jsou použití v mrazicích zařízeních, vysoké teploty, korosivní prostředí, silná magnetická pole);
c) elektromagnetická kompatibilita (emise/odolnost);
d) manipulace s materiály, jejichž vlastnosti mohou vést k nebezpečným situacím (např. roztavený kov, kyseliny/zásady, radioaktivní materiály, zvlášť křehká břemena);
e) manipulace se zavěšenými břemeny, která se mohou volně otáčet;
f) používání na veřejných komunikacích;
g) přímý kontakt s potravinami;
h) provoz na svazích nebo jiných površích, než hladkých, vodorovných a pevných;
i) řemenové zdvižné systémy;
j) zvedání osob;
k) vozíky s klopným momentem větším, než 40 000 Nm;
l) nůžkové vozíky, jejichž zdvih je poháněn vnějšími prostředky (elektrickými, pneumatickými);
m) rozvážkové vozíky;
n) vozíky určené k tažení motorovými vozidly;
o) vozíky navržené pro zvláštní použití (např. nemocniční, restaurační vozíky);
p) vozíky poháněné navijákem;
q) mobilní zdvihací stoly.
Nebezpečí souvisící s hlukem, vibracemi a výhledem nejsou významná a nejsou řešena v této části ISO 3691.
Další regionální požadavky kromě těch, které jsou uvedeny v této části ISO 3691, jsou uvedeny v ISO/TS 3691-7.

Označení ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Katalogové číslo 95691
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963956916
Norma byla zrušena k 1. 5. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3691-5 (268812) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

ČSN EN ISO 3691-3 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

ČSN EN ISO 3691-4 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

ČSN EN ISO 3691-6 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

foo