Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 50173-6 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 50173-6 (367253)

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Pozor, tato norma bude zrušena k 19. 3. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3672 Antény

ICS: 35.110 Výstavba sítí

Anotace obsahu normy

1.1 - Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje univerzální kabeláž, která podporuje široký rozsah komunikačních služeb v prostorech obsahujících jednu nebo více budov v areálu. Zaměřuje se na vzrůstající využití univerzální kabeláže s podporou služeb, které nejsou specifické pro uživatele a mnoho z nich požaduje použití zařízení napájených na dálku, zahrnujících telekomunikace, správu energií, úpravu okolního prostředí, zabezpečení proti nepovolaným osobám, sledování osob a jejich zabezpečení.
Distribuce těchto služeb je poskytována do jiných míst (například pro bezdrátové přístupové body, zařízení napájené na dálku a systémy správy budov) než jsou specifikované v normách specifických pro prostředí v souboru EN 50173, s jehož pomocí:
a) překrývají strukturu a konfiguraci specifikovanou v souboru EN 50173 nebo
b) mají samostatnou strukturu a konfiguraci.
Norma zahrnuje symetrickou a optickou kabeláž.
Tato evropská norma je založena požadavcích a odkazech EN 50173 a navíc stanoví možnosti pro zavedení.
Požadavky na bezpečnost (elektrickou bezpečnost a ochranu, optický výkon, požární bezpečnost atd.) a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů.

1.2 Shoda

Aby byl kabelážní systém v souladu s touto evropskou normou:
a) musí struktura a konfigurace odpovídat požadavkům kapitoly 4;
b) musí rozhraní kabeláže na vývodech služeb (SO) a místech koncentrace služeb (SCP) odpovídat požadavkům kapitoly 8 se zřetelem na spojovací rozhraní a jeho vlastnosti;
c) musí spojovací technické prostředky na jiných místech ve struktuře kabeláže splňovat požadavky na vlastnosti specifikované v kapitole 8;
d) musí vlastnosti kanálů odpovídat požadavkům kapitoly 5. To musí být dosaženo jednou z následujících podmínek:
1) návrhem a realizací kanálu, který zajišťuje dosažení předepsané třídy vlastností kanálu v kapitole 5;
2) přidáním vhodných prvků do návrhu spoje, splňujících předepsanou třídu vlastností v příloze A. Vlastnosti kanálu musí být zajištěny tam, kde je kanál vytvořen přidáním více než jedné šňůry ke každému konci spoje při splnění požadavků přílohy A;
3) použitím referenčního provedení v kapitole 6 a kompatibilních kabelážních prvků, splňujících požadavky kapitol 7, 8 a 9, založených na statistickém přístupu k modelování vlastností.
e) musí být splněny místní předpisy, týkající se bezpečnosti.
Navíc musí být splněny požadavky souboru norem EN 50174:
Zkušební parametry měření a přejímací úrovně, které mají být použity pro konkrétní instalaci, musí být definovány ve specifikaci instalace a plánech jakosti pro tuto instalaci, připravenými v souladu s EN 50174-1.
Ošetření naměřených výsledků, které nesplňují nebo splňují požadavky tohoto článku, nebo pro které neleží naměřené výsledky v příslušné přesnosti měření, musí být jasně dokumentovány v plánu jakosti, jak je popsáno v EN 50174-1.
Zkušební metody k ověření shody s požadavky na kanál a spoj v kapitole 5 a příloze A v uvedeném pořadí jsou specifikovány v EN 50346.

Označení ČSN EN 50173-6 (367253)
Katalogové číslo 95428
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2014
Datum účinnosti 1. 7. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963954288
Změny a opravy Z1 2.19t
Norma je platná do 19. 3. 2021
a bude nahrazena ČSN EN 50173-6 ed. 2 (367253)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-1 ed. 4 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-2 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-3 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-4 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-4 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-5 ed. 2 (367253)
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra