ČSN EN 16348 (386430) Aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

ČSN EN 16348 Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, které umožňují provozovateli přepravní soustavy (TSO) vyvinout a zavést systém řízení bezpečnosti, včetně systému řízení integrity specificky pro plynovody.
Systém SMS platí pro soustavu k přepravě upraveného, nejedovatého a chemicky neagresivního zemního plynu podle EN ISO 13686 a vstřikovaného biometanu, kde:
- jsou součásti plynovodu zhotoveny z nelegované nebo nízko legované uhlíkové oceli;
- jsou součásti plynovodu spojeny pomocí svarů, přírub nebo mechanických spojek.
Distribuční plynárenské systémy a rovněž závody na LNG, terminály a podzemní zásobníky jsou vyjmuty z platnosti této normy.
Aspekty bezpečnosti a ochrana zdraví při práci nejsou součástí této evropské normy, protože jsou obsaženy v národních právních předpisech a dalších evropských a/nebo mezinárodních normách, např. OHSAS 18001.
Tato evropská norma specifikuje požadavky na obecné úrovni. Dokumenty uvedené v kapitole 2 "Citované dokumenty" uvádějí podrobnější požadavky pro některé z výše uvedených prvků.
Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe, vycházejícími z výše uvedených základních zásad.
V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je vidět v CEN/TR 13737 (všechny části).

Označení ČSN EN 16348 (386430)
Katalogové číslo 95383
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2014
Datum účinnosti 1. 7. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963953830
Tato norma nahradila ČSN EN 16348 (386430) z listopadu 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)