ČSN EN 1041 +A1 (855201) Zrušená norma

Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků

ČSN EN 1041 +A1 Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1041+A1 zavádí evropskou normu EN 1041:2008+A1:2013, která specifikuje požadavky na informace, které má poskytovat výrobce se zdravotnickými prostředky regulovanými Směrnicí Rady 90/385/EEC pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a Směrnicí Rady 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky. Záměrem je zpřístupnit výrobcům zdravotnických prostředků pokyny, vhodné pro šíření těchto informací nezávisle na jejich nosičích, a rovněž aktualizovat požadavky podle změn směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS. Odkazy v této normě platí pro verze směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS změněné v roce 2007. Tyto pokyny berou v úvahu různé způsoby poskytování informací a záměrem je, aby byly pokud možno vhodné pro budoucí způsoby poskytování informací. Požadavky a pokyny z ČSN EN 1041+A1 vybaví výrobce vhodnými prostředky, které zajistí, že jimi poskytované informace budou relevantní pro všechny určené příjemce a budou ve shodě se základními požadavky směrnic. Mohou rovněž pomoci správním a kontrolním orgánům tuto shodu ověřovat.

Označení ČSN EN 1041 +A1 (855201)
Katalogové číslo 95062
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963950624
Norma byla zrušena k 1. 1. 2022
a nahrazena ČSN EN ISO 20417 (850004)
Tato norma nahradila ČSN EN 1041 (855201) z května 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo