ČSN EN 14625 (835723) Aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií

ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení ozonu ve venkovním ovzduší na principu fotometrického měření v ultrafialové oblasti spektra. Norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného ultrafialového fotometrického analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti.
Uvedené metody lze použít ke stanovení ozonu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 _g/m3 až 500 _g/m3, tzn. v ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, městské a pozaďové v rámci městských aglomerací. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření ozonu.
Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality vnitřního ovzduší a provádění typové schvalovací zkoušky.
Obsáhlá přílohová část popisuje výpočet odchylky od linearity, různé typy vzorkovacích tratí a ultrafialových fotometrických analyzátorů, postup zkoušky rozvodného potrubí a postup typového schválení a výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni hodinové varovné hodnoty a 8-hodinové cílové hodnoty. Normu doplňuje rozsáhlý přehled významných technických změn oproti předchozímu vydání normy a seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 14625 (835723)
Katalogové číslo 92391
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963923918
Tato norma nahradila ČSN EN 14625 (835723) z listopadu 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)